126.956 εργαζόμενοι στην Ελλάδα αμείβονται με μικτό μισθό ΚΑΤΩ από 100€ το μήνα & 343.760 εργαζόμενοι με μικτό μισθό από 100 έως 400 ευρώ το μήνα