Μπορείτε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Μέσω μιας μηνιαίας συνδρομής

Το ύψος της συνδρομής και η διάρκεια της είναι στην απόλυτη επιλογή σας.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της πλατφόρμας Patreon στο ακόλουθο link: https://patreon.com/jodi

ή μέσω του Paypal.

2. Μέσω μιας δωρεάς

Το ύψος της δωρεάς είναι στην απόλυτη επιλογή σας.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του Paypal πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.

3. Μέσω της διάδοσης αυτής της δημοσίευσης & των υπολοίπων δημοσιεύσεων της ιστοσελίδας

Αυτό απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να στηρίξουν αλλά η οικονομική τους δυνατότητα αυτή τη στιγμή δεν το επιτρέπει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διαδίδετε το μήνυμα, αυξάνοντας την πιθανότητα, να φτάσει σε κάποιον που ενδιαφέρεται.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων ❤️