Ποσοστό πληθυσμού σε κάθε χώρα που έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου


Ην. Βασίλειο46.4%
Μάλτα35.0%
Ουγγαρία24.5%
Σερβία21.7%
Φινλανδία17.6%
Εσθονία16.8%
Ισλανδία14.7%
Λιθουανία14.3%
Αυστρία14.1%
Σλοβακία13.8%
Σλοβενία13.7%
Γαλλία13.6%
Δανία13.2%
Κύπρος13.1%
Βέλγιο13.0%
Ιρλανδία12.9%
Νορβηγία12.9%
Ιταλία12.6%
Ισπανία12.2%
Λουξεμβούργο12.1%
Πολωνία12.1%
Γερμανία12.0%
Πορτογαλία11.7%
Σουηδία11.6%
Τσεχία11.5%
Τουρκία11.3%
Ελλάδα11.2%
Ρουμανία10.9%
Κροατία10.2%
Ολλανδία9.9%
Λετονία6.5%
Βουλγαρία5.8%

πηγή: OurWorldInData (3 Απρίλη 2021)