Το 89% των Ελλήνων θεωρούν τον πολιτισμό τους ανώτερο των υπολοίπων λαών

Το 92% πιστεύουν στην ύπαρξη του θεού

Το 76% θεωρθούν πως το να είσαι χριστιανός ορθόδοξος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ταυτότητας

Το 66% πιστεύουν στη δύναμη που έχει το κακό μάτι

Ενώ, την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Ιδιωτικής Παιδείας & Χριστιανοταλιμπανισμού ετοιμάζει νέες δόσεις “εθνικής συνείδησης” για τους μαθητές.

(Τα στοιχεία είναι από την έρευνα της PEW – Οκτώβριος 2018)