Το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει και η κυβέρνηση αντί να το ενισχύσει…

Μια κυβέρνηση, όλα λάθος!