“Είναι πολύ μικρό, λέει η κυβέρνηση, το ποσοστό όσων πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ”

…μόλις στο 20% !!!