Στο διάγραμμα απεικονίζονται οι επιβεβαιωμένοι COVID-19 θάνατοι από 1η Νοέμβρη 2020 έως 24 Μάρτη 2021 ανά 1 εκ. πληθυσμού (μέσος όρος 7ημέρου).

Το διάγραμμα απαρτίζουν οι αντίστοιχοι μέσοι όροι για την Ωκεανία, την Ασία, την Αφρική, την Β. Αμερική, την Ευρώπη, τη Ν. Αμερική, τον μέσο όρο του κόσμου και τον αντίστοιχο για την Ελλάδα.


Φαίνεται ξεκάθαρα η μεγάλη άνοδος από τα μέσα Νοέμβρη στον αριθμό των επιβεβαιωμένων COVID-19 θανάτων στην Ελλάδα (για μεγάλο διάστημα ήταν πάνω από τον μέσο όρο) και η σημερινή εξελισσόμενη θλιβερή κατάσταση με σημείο έναρξης τα μέσα Φλεβάρη.

Από αρχές Μάρτη μέχρι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι πάνω από το μέσο όρο όλων των υπολοίπων – πλην της Ν. Αμερικής (με την συνεχιζόμενη αύξηση των θανάτων στην Βραζιλία).


πηγή: Our World In Data