Καλύτερα μιας χώρας ρουφάνε το ζουμί

όσοι πουλάνε έθνος, πατρίδα & στολή