Αεροπλάνο της τιμάει τους φορολογούμενους σχηματίζοντας με την πορεία του τον αριθμό 120 για την κρατική ενίσχυση των εκατομμυρίων που έλαβε