Στα 4,000 κρούσματα ημερησίως: ανοίγουμε τα κομμωτήρια

Στα 6,000 κρούσματα ημερησίως: ανοίγουμε τον τουρισμό

Στα 8,000 κρούσματα ημερησίως: ανοίγουμε λαγούμι να κρυφτούμε