Στην Ελλάδα ο τελευταίος ρυθμός εμβολιασμών ήταν κατα μέσο όρο περίπου 23,400 δόσεις την ημέρα.Εάν συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό ο εμβολιασμός θα χρειαστούν περίπου 2 χρόνια (21 μήνες) για να καλυφθεί το 75% του πληθυσμού στην Ελλάδα.

πηγή: Vaccine Tracker (Bloomberg)