Περίπου δέκα χιλιάδες περισσότεροι θάνατοι στην διάρκεια ενός έτους σε σχέση με τα προηγούμενα τρία χρόνια (2017-2019).

Ενώ κατά την διάρκεια του ίδιου έτους οι καταγεγραμμένοι COVID-19 θάνατοι ανήλθαν στους 4.838


Στην Ελλάδα, κατά τα χρόνια 2017-2019 καταγράφηκαν ετησίως 123 χιλιάδες θάνατοι, κατά μέσο όρο, ενώ τα αναλυτικά στοιχεία για την κάθε χρονιά μπορείτε να τα δείτε στον πίνακα που ακολουθεί:

2017201820192020
124.069119.952124.538132.966
Αριθμός θανάτων από όλες τις αιτίες (ετησίως, 2017-2020) – πηγή: WHR 2021

Το 2020 καταγράφηκαν περίπου 133 χιλιάδες θάνατοι, που αποτελεί πλεόνασμα περίπου δέκα χιλιάδες θανάτων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από τους δέκα χιλιάδες επιπλέον θανάτους, του 2020, οι 4.838 είναι οι καταγεγραμμένοι COVID-19 θάνατοι.

Αυτό σημαίνει πως περισσότεροι από τους μισούς εκ του πλεονάσματος θανάτων (52%) ήταν COVID-19 θάνατοι οι οποίοι δεν καταγράφηκαν ή θάνατοι οι οποίοι οφείλονται στην διάλυση του εθνικού συστήματος υγείας λόγω της πίεσης που δέχεται από την πανδημία και από την ανικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί την κρίση.


Πλεόνασμα θανάτων (όχι-COVID19) (2020) ανά 100,000 κατοίκους σε 64 χώρες του κόσμου (πηγή: WHR 2021)

Τον πίνακα με όλα τα στοιχεία από την έκθεση World Happiness Report 2021 μπορείτε να τα βρείτε εδώ:


Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τον πίνακα στο Google Sheets:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k0HFoiRXLR1waeU6C3xJqOu9k1RenycTuUdzhTdn2H8