Το βίντεο είναι από το 2011, στο πρώτο μου σπίτι στο Groningen της Ολλανδίας και παρουσιάζει τον τρόπο αποκομιδής των σκουπιδιών από τον υπόγειο κάδο απορριμάτων. Το μόνο κομμάτι που είναι πάνω από το έδαφος, είναι το πράσινο μικρό κουβούκλιο για την ρίψη της σακούλας.

Σε όλες σχεδόν τις πόλεις έχει επεκταθεί πλέον 9 χρόνια μετά το αντίστοιχο μέτρο του υπόγειου κάδου.

Highlight η υπερυψωμένη γέφυρα στο background για να περάσει κάποιο πλοίο. Επίσης πολλές εξ’ αυτών διάσπαρτες στην χώρα. Θα μιλήσουμε άλλη φορά για αυτές. 🙂

Δεύτερο highlight στο background, η διαδικτυακή σύνδεση με κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό της εποχής στην Ελλάδα.