Ανοίγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο στο Google Earth μπορείτε να δείτε τις πυρκαγιές στην Ευρώπη το τελευταίο 48ωρο.

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/data/active_fire/c6/kml/MODIS_C6_Europe_animated_48h.kml

πηγή: NASA – Active Fire Data