Από τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το κόστος τηλεπικοινωνιών στις χώρες της Ευρώπης προκύπτει πως η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ.


Στην δεύτερη θέση, μετά την Ελλάδα, βρίσκεται το Βέλγιο (140,4) και στην τρίτη η Ισπανία (140,1) ενώ το χαμηλότερο κόστος τηλεπικοινωνιών σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ έχουν η Πολωνία (44,8), η Ρουμανία (50,8) και η Λιθουανία (60,8).


Ο πίνακας με τα στοιχεία για το 2018 για κάθε χώρα της Ευρώπης σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ = 100.

Greece157,6
Belgium140,4
Spain140,1
Norway122,9
Netherlands122,4
Ireland120,9
Iceland120,5
Switzerland119,8
Portugal119,7
Sweden118,3
Luxembourg113,4
Slovenia111,7
Italy110,4
United Kingdom109,6
Albania102,3
Czechia101,5
Germany101,3
EU28100,0
Denmark99,5
Malta98,4
France97,0
Croatia93,0
Cyprus86,0
Slovakia85,4
Hungary84,3
Austria83,9
Montenegro82,3
Bosnia and Herzegovina82,3
Finland80,6
Latvia72,6
Bulgaria67,7
Serbia66,3
Turkey64,0
Estonia62,7
North Macedonia61,9
Kosovo61,8
Lithuania60,8
Romania50,8
Poland44,8

πηγή: Eurostat (prc_ppp_ind)