– Ηλία, πως σοβάρεψες έτσι απότομα;

– Ο Κωνσταντίνος, είμαι Πρόεδρε 👅