Η συνέχεια του κράτους ισχύει και για τις δολοφονίες από την ελληνική αστυνομία