Τα επιστραφέντα ποσά από τους mediaρχες θα μοιραστούν εκ νέου από την εταιρεία Iniative σε χρήστες του διαδικτύου οι οποίοι θα μπουν στις εξής ιστοσελίδες ακολουθώντας τις οδηγίες:

www.ikompsimareva.gov.gr

www.tigkomenoseisaiesy.gov.gr


Μένουμε Αφελείς