Ο πληθυσμός της μείζονος Αθήνας το 317 π.Χ. (Δημήτριος ο Φαληρεύς) ήταν 431.000 άνθρωποι.

Το 93% σχεδόν αυτών (περί τις 400 χιλιάδες) ήταν δούλοι. Μόλις 21.000 ήταν ελεύθεροι πολίτες και 10.000 ήταν σύμμαχοι έποικοι.

Μετά από 2.500 χρόνια πόσοι από τους 664.000 κατοίκους του σημερινού Δήμου Αθηναίων θεωρούνται ελεύθεροι πολίτες και πόσοι σκλάβοι;