Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μη αποδοχής στις χώρες της ΕΕ (μετά την Βουλγαρία)

Το 47% όσων συμμετείχαν στην έρευνα του PEW Research υποστήριξαν πως η ομοφυλοφιλία δεν πρέπει να είναι αποδεκτή στην κοινωνία.

Ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν ότι η ομοφυλοφιλία δεν πρέπει να είναι αποδεκτή στην κοινωνία – πηγή: PEW Research (2019)

Τα στοιχεία είναι από την έρευνα του PEW Research η οποία διεξήχθη το 2019 σε 34 χώρες του κόσμου.

Σουηδία, Ολλανδία και Ισπανία στην κορυφή

με πράσινο χρώμα το ποσοστό που αποδέχεται την ομοφυλοφιλία στην κοινωνία – με μπλε το ποσοστό που λέει πως δεν την αποδέχεται – πηγή: PEW Research

Τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής εμφανίζονται στην Σουηδία (94%), την Ολλανδία (92%) και την Ισπανία (89%) ενώ τα χαμηλότερα στην Νιγηρία (7%), την Τυνησία (9%) και το Λίβανο (13%).

Στην Ελλάδα το 47% υποστηρίζει πως η ομοφυλοφιλία δεν πρέπει να είναι αποδεκτή στην κοινωνία και το 48% πως πρέπει να είναι αποδεκτή.


Μεγαλύτερη αποδοχή από τις νεότερες γενιές

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφοροποίηση του ποσοστού αναλόγως της ηλικιακής ομάδας των ερωτηθέντων.

Ποσοστό αποδοχής της ομοφυλοφιλίας στην κοινωνία ανά ηλικιακή ομάδα (μπλε χρώμα: 18 – 29 ετών / γκρι χρώμα: 30 – 49 ετών / πράσινο χρώμα: 50+ ετών) – πηγή: PEW Research

Μεγαλύτερη αποδοχή της ομοφυλοφιλίας από τις γυναίκες


Μεγαλύτερη αποδοχή της ομοφυλοφιλίας από όσους έχουν πρόσβαση σε υψηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης


Οι αριστεροί αποδέχονται περισσότερο την ομοφυλοφιλία στην κοινωνία από ότι οι δεξιοί

Το 60% των αριστερών υποστηρίζει στην Ελλάδα πως αποδέχεται την ομοφυλοφιλία στην κοινωνία σε αντίθεση με το 39% των δεξιών.


Όσοι θεωρούν πως η θρησκεία είναι σημαντική στην ζωή τους, τείνουν να μην αποδέχονται την ομοφυλοφιλία στην κοινωνία σε αντίθεση με όσους δεν την θεωρούν σημαντική.

Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μόλις 1 στους 3 όσων υποστηρίζουν ότι η θρησκεία είναι σημαντική στη ζωή τους, θεωρούν ότι η ομοφυλοφιλία θα πρέπει να είναι αποδεκτή στην κοινωνία, σε αντίθεση με το 62% όσων δεν θεωρούν την θρησκεία σημαντική.


Η διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού αποδοχής (πράσινη γραμμή) της ομοφυλοφιλίας στις ΗΠΑ

πηγή: PEW