Οι μετακινήσεις των κομμάτων στο πολιτικό φάσμα τα τελευταία 40 χρόνια