345 εκ δολάρια πλήρωσε η Novartis στις ΗΠΑ και στα έγγραφα συμβιβασμού αναφέρεται ότι οι παράνομες ενέργειες της βοηθήθηκαν από Έλληνες αξιωματούχους.

20 εκ ευρώ πλήρωσε η κυβέρνηση της Ελλάδας σε ΜΜΕ ώστε από αύριο να λένε ότι η υπόθεση έκλεισε χωρίς εμπλοκή πολιτικών προσώπων