18% το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις το 2019

37% για μονογονεϊκό νοικοκυριό με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας πριν από όλες τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (δηλαδή μη
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιδομάτων και των συντάξεων στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών) ανέρχεται σε 48,4% ενώ, όταν περιλαμβάνονται μόνο οι συντάξεις και όχι τα κοινωνικά επιδόματα, μειώνεται στο 23,2%.


Κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, κατά τύπο νοικοκυριού (2004-2019) – πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Αναφορικά με τα κοινωνικά επιδόματα, επισημαίνεται ότι αυτά περιλαμβάνουν παροχές κοινωνικής βοήθειας (όπως το κοινωνικό μέρισμα, το επίδομα μακροχρόνια ανέργων κ.λπ.), οικογενειακά επιδόματα (όπως επιδόματα τέκνων), καθώς και επιδόματα ή βοηθήματα ανεργίας, ασθένειας, αναπηρίας ή ανικανότητας, ή και εκπαιδευτικές παροχές.


Δεδομένα κατά τύπο νοικοκυριού 2004 – 2019

Διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού κινδύνου φτώχειας (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) από το 2004 (ανά τριετία) έως το 2019 κατά τύπο νοικοκυριού – πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ανέρχεται σε 17,7% για το 2019 και διαπιστώνεται ότι τα κοινωνικά επιδόματα συμβάλλουν στη μείωση του ποσοστού του κινδύνου φτώχειας κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες ενώ, εν συνεχεία, οι συντάξεις κατά 25,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Το σύνολο των κοινωνικών μεταβιβάσεων μειώνει το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας κατά 30,5 ποσοστιαίες μονάδες.


Τα δεδομένα στο Google Sheets (εδώ το link)


Διαδραστικό γράφημα

– Κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις κατά τύπο νοικοκυριού (2004 – 2019)


Δείτε αναλυτικά τις εκθέσεις σε pdf για το κάθε έτος αναφοράς


Δείτε το pdf (2004)


Δείτε το pdf (2007)


Δείτε το pdf (2010)


Δείτε το pdf (2013)


Δείτε το pdf (2016)


Δείτε το pdf (2019)


πηγή: ΕΛΣΤΑΤ