Παρακολουθήσεις αγωνιζόμενων πολιτών
Απειλές σε εισαγγελείς & δικαστικούς
Ρατσιστικές πολιτικές & υποκίνηση βίας
Αγκαλιές με ΜΜΕ & #ΑΡΔ και μηνύσεις σε δημοσιογράφους
Κάλυψη υποδίκων & καταδικασμένων
Ρεσιτάλ διαπλοκής με επιχειρηματίες
Αστυνομική βία & αυθαιρεσία
Τρομοκράτηση & χειραγώγηση πολιτών
Ολοκληρωτικό ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας
Συστηματική κατασπατάληση δημοσίου χρήματος