Αριθμός και ποσοστό πλεοναζόντων θανάτων το 2020 κατά την διάρκεια της πανδημίας στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τον κορωνοϊό.


Ηνωμένο Βασίλειο: +65,700 πλεονάζοντες θάνατοι το 2020 (ποσοστό +49%)

Αυστρία: +1,400 (+8%)

Βέλγιο: +9,000 (+40%)

Βραζιλία: +39,100 (+19%)

Χιλή: +6,400 (+48%)

Δανία: +200 (+6%)

Εκουαδόρ: +21,500 (+122%)

Γαλλία: +25,100 (+24%)

Γερμανία: +9,200 (+6%)

Ισλανδία: δεν παρατηρήθηκαν επιπλέον θάνατοι του αναμενόμενου αριθμού

Ισραήλ: δεν παρατηρήθηκαν επιπλέον θάνατοι του αναμενόμενου αριθμού

Ιταλία: +47,700 (+43%)

Ολλανδία: +9,800 (+31%)

Νορβηγία: δεν παρατηρήθηκαν επιπλέον θάνατοι του αναμενόμενου αριθμού

Περού: +28,600 (+141%)

Πορτογαλία: +3,200 (+12%)

Ν. Αφρική: δεν παρατηρήθηκαν επιπλέον θάνατοι του αναμενόμενου αριθμού

Ισπανία: +48,400 (+56%)

Σουηδία: +5,200 (+26%)

Ελβετία: +1,900 (+25%)

ΗΠΑ: +122,300 (+25%)

Η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν έκδοση του γραφήματος από τον John Burn-Murdoch στους Financial Times, αλλά σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δεν έχουν καταγραφεί επιπλέον θάνατοι, την περίοδο του 2020, του αναμενόμενου αριθμού.


Η καταγραφή των πλεοναζόντων θανάτων στην Γαλλία (ανά επαρχία)

Η καταγραφή των πλεοναζόντων θανάτων στην Ιταλία (ανά επαρχία)

Η καταγραφή των πλεοναζόντων θανάτων στην Ισπανία (ανά επαρχία)

Η καταγραφή των πλεοναζόντων θανάτων στην Αγγλία (ανά επαρχία)

Οι χειρότερες επαρχίες στην καταγραφή των πλεοναζόντων θανάτων

πηγή: John Burn-Murdoch (FT)