Το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό θετικών απαντήσεων, ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, συγκεντρώνει η Ελλάδα αφού μόλις το 24% απάντησε θετικά.

Ο χάρτης με τα ποσοστά για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Στην τελευταία θέση των θετικών απαντήσεων βρίσκεται η Σλοβακία (23%) και ακολουθείται από την Κύπρο με 24%.

Τα αποτελέσματα είναι από το Ευρωβαρόμετρο 471, που δημοσιεύτηκε το 2018.

Στην πρώτη θέση σε όλη την ΕΕ βρίσκεται η Φινλανδία με ποσοστό 85% θετικών απαντήσεων στην ερώτηση εάν οι άνθρωποι στη χώρα σας θεωρείτε πως είναι έμπιστοι. Ακολουθεί στην δεύτερη θέση η Δανία (82%) και η Σουηδία με 76%.


Τα αποτελέσματα για κάθε χώρα και για κάθε απάντηση αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

πηγή: Ευρωβαρόμετρο 471