Στο άρθρο παρουσιάζεται η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα νοικοκυριά των χωρών της Ευρώπης (ΕΕ των 27 χωρών και άλλες 8 χώρες) το 2019


Τα συνολικά στοιχεία της έρευνας για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών στην Ευρώπη το 2019

Η έρευνα αποτελείται από οχτώ εξεταζόμενους δείκτες, με συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων από την Eurostat. Όλα τα links των πηγών μπορείτε να τα βρείτε συγκεντρωμένα στο τέλος αυτού του άρθρου ή στο Google Sheet για την κάθε κατηγορία ξεχωριστά.


Οι δείκτες που εξετάστηκαν είναι τα αποτελέσματα από την έρευνα της Eurostat για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών στις χώρες της Ευρώπης, η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο. Τα διαχρονικά αποτελέσματα είναι προσβάσιμα στα links των πηγών.


Οι οχτώ δείκτες είναι το ποσοστό των νοικοκυριών τα οποία δηλώνουν πως έχουν:

  • Αδυναμία να τα βγάλουν πέρα οικονομικά (με δυσκολία ή μεγάλη δυσκολία)
  • Πρόβλημα με καθυστερήσεις στις πληρωμές υποθηκών ή ενοικίων
  • Πρόβλημα με καθυστερήσεις στις πληρωμές λογαριασμών
  • Πρόβλημα με καθυστερήσεις σε δόσεις μίσθωσης ή άλλα δάνεια
  • Αδυναμία να πληρώσουν μία εβδομάδα διακοπών
  • Αδυναμία να αντιμετωπίσουν έκτακτες οικονομικές ανάγκες
  • Αδυναμία να κρατήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό
  • Αδυναμία να έχουν επαρκή λήψη τροφής κάθε δεύτερη μέρα

Στο βάθρο σε πέντε από τις οχτώ κατηγορίες η Ελλάδα: Δύο χρυσά, δύο ασημένια και ένα χάλκινο ο συνολικός απολογισμός

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την χειρότερη θέση σε όλη την Ευρώπη (35 χώρες) σε δύο από τις οκτώ κατηγορίες ενώ σε άλλες δύο είναι στην χειρότερη στις χώρες της ΕΕ (27 χώρες) και δεύτερη χειρότερη ανάμεσα στις 35 χώρες. Τέλος εμφανίζεται από μία φορά στην τρίτη χειρότερη, στην τέταρτη χειρότερη και στην πέμπτη χειρότερη ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ (27 χώρες) – με αντίστοιχες θέσεις πέμπτη, έκτη και όγδοη στις 35 χώρες..Ακολουθούν τα στοιχεία για την κάθε κατηγορία με πίνακες και γραφήματα:


Αδυναμία να τα βγάλουν πέρα οικονομικά (με δυσκολία ή μεγάλη δυσκολία) – αναλυτικό άρθροΧώρα / ΚατηγορίαΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΟΥΝ
ΠΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ελλάδα71,0
Μαυροβούνιο61,9
Σερβία58,4
Βόρεια Μακεδονία53,5
Βουλγαρία50,1
Κύπρος37,1
Κροατία35,5
Ρουμανία32,0
Ιταλία30,3
Σλοβακία28,3
Ουγγαρία28,0
Ισπανία27,1
Πορτογαλία25,8
Λετονία25,0
Ιρλανδία20,9
Βέλγιο19,1
Λιθουανία19,0
Σλοβενία17,4
Γαλλία16,8
Τουρκία16,2
Πολωνία15,7
Τσεχία13,1
Λουξεμβούργο12,8
Ηνωμένο Βασίλειο12,8
Μάλτα12,3
Ισλανδία12,1
Ελβετία12,1
Εσθονία11,2
Αυστρία10,7
Ολλανδία10,0
Δανία9,4
Σουηδία8,0
Νορβηγία7,1
Φινλανδία6,4
Γερμανία5,4


Πρόβλημα με καθυστερήσεις στις πληρωμές υποθηκών ή ενοικίων


Χώρα / ΚατηγορίαΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΥΠΟΘΗΚΩΝ ή ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Ελλάδα11,2
Τουρκία9,6
Κύπρος7,1
Ισλανδία5,3
Γαλλία5,2
Ιρλανδία5,0
Ηνωμένο Βασίλειο4,9
Σλοβακία4,8
Φινλανδία4,5
Ισπανία4,4
Μαυροβούνιο3,7
Βέλγιο3,1
Ελβετία3,1
Δανία3,0
Νορβηγία2,9
Πορτογαλία2,8
Ιταλία2,5
Ολλανδία2,5
Αυστρία2,5
Μάλτα2,4
Λουξεμβούργο2,3
Σουηδία2,2
Ουγγαρία2,0
Σλοβενία2,0
Τσεχία1,9
Εσθονία1,8
Λετονία1,8
Γερμανία1,7
Βουλγαρία1,2
Λιθουανία1,2
Κροατία0,9
Βόρεια Μακεδονία0,8
Σερβία0,8
Πολωνία0,7
Ρουμανία0,5


Πρόβλημα με καθυστερήσεις στις πληρωμές λογαριασμών


Χώρα / ΚατηγορίαΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Βόρεια Μακεδονία36,9
Ελλάδα35,6
Μαυροβούνιο31,6
Σερβία28,4
Βουλγαρία27,6
Τουρκία26,3
Κροατία17,5
Ρουμανία13,7
Κύπρος12,2
Σλοβενία11,2
Ουγγαρία10,2
Λιθουανία9,2
Λετονία8,7
Ιρλανδία8,6
Σλοβακία7,9
Φινλανδία7,8
Ισπανία7,2
Εσθονία6,5
Μάλτα6,5
Γαλλία6,4
Πολωνία5,8
Ηνωμένο Βασίλειο5,4
Βέλγιο4,5
Ιταλία4,5
Πορτογαλία4,5
Ισλανδία4,1
Ελβετία4,1
Δανία3,6
Λουξεμβούργο3,6
Γερμανία3,0
Νορβηγία2,7
Αυστρία2,4
Σουηδία2,2
Τσεχία2,1
Ολλανδία1,5


Πρόβλημα με καθυστερήσεις σε δόσεις μίσθωσης ή άλλα δάνεια


Χώρα / ΚατηγορίαΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ή ΑΛΛΑ ΔΑΝΕΙΑ
Τουρκία21,8
Ελλάδα13,2
Κύπρος11,1
Σερβία5,9
Ισλανδία5,3
Ελβετία5,0
Βουλγαρία4,7
Βόρεια Μακεδονία4,6
Δανία4,5
Φινλανδία4,1
Σλοβακία3,9
Μαυροβούνιο3,7
Κροατία3,0
Σουηδία2,9
Πολωνία2,8
Λιθουανία2,6
Λετονία2,4
Ρουμανία2,3
Νορβηγία2,2
Ιρλανδία2,0
Ισπανία2,0
Σλοβενία2,0
Γαλλία1,9
Εσθονία1,8
Ηνωμένο Βασίλειο1,8
Ουγγαρία1,7
Ολλανδία1,7
Πορτογαλία1,6
Γερμανία1,5
Μάλτα1,4
Αυστρία1,3
Βέλγιο1,1
Τσεχία0,9
Λουξεμβούργο0,7
Ιταλία0,4Αδυναμία να πληρώσουν μία εβδομάδα διακοπών


Χώρα / ΚατηγορίαΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Μαυροβούνιο60,8
Τουρκία60,8
Βόρεια Μακεδονία57,5
Ρουμανία54,1
Σερβία52,0
Ελλάδα49,2
Κροατία48,4
Κύπρος45,2
Ιταλία44,4
Ουγγαρία41,5
Πορτογαλία40,0
Λιθουανία38,9
Σλοβακία37,3
Βουλγαρία35,5
Ισπανία34,2
Πολωνία33,2
Μάλτα30,8
Ιρλανδία29,5
Λετονία27,7
Εσθονία24,6
Ηνωμένο Βασίλειο23,5
Βέλγιο22,4
Γαλλία22,2
Τσεχία19,7
Σλοβενία19,4
Ολλανδία14,6
Γερμανία13,3
Αυστρία12,9
Φινλανδία11,8
Δανία10,8
Λουξεμβούργο10,6
Ισλανδία10,4
Σουηδία9,7
Ελβετία9,7
Νορβηγία7,2


Αδυναμία να αντιμετωπίσουν έκτακτες οικονομικές ανάγκες


Χώρα / ΚατηγορίαΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Μαυροβούνιο73,0
Βόρεια Μακεδονία54,2
Κροατία51,9
Λετονία49,8
Ελλάδα47,8
Κύπρος47,6
Λιθουανία46,8
Ρουμανία44,3
Σερβία39,8
Ιρλανδία37,3
Βουλγαρία36,5
Ισπανία35,9
Ιταλία35,1
Ηνωμένο Βασίλειο34,6
Ουγγαρία33,0
Πορτογαλία33,0
Σλοβενία33,0
Τουρκία31,7
Εσθονία31,4
Γαλλία30,6
Σλοβακία30,0
Πολωνία29,3
Ισλανδία29,2
Γερμανία27,0
Φινλανδία26,4
Βέλγιο25,3
Νορβηγία24,7
Δανία22,9
Τσεχία21,8
Ολλανδία21,8
Ελβετία20,4
Σουηδία20,2
Λουξεμβούργο19,7
Αυστρία18,5
Μάλτα15,1

Αδυναμία να κρατήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό


Χώρα / ΚατηγορίαΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΕΠΑΡΚΩΣ ΖΕΣΤΟ
Βουλγαρία30,1
Λιθουανία26,7
Βόρεια Μακεδονία24,9
Κύπρος21,0
Τουρκία20,7
Πορτογαλία18,9
Ελλάδα17,9
Ιταλία14,1
Σερβία10,0
Ρουμανία9,3
Ισπανία9,1
Λετονία8,0
Μάλτα7,8
Σλοβακία7,8
Κροατία6,6
Γαλλία6,2
Ουγγαρία5,4
Ηνωμένο Βασίλειο5,4
Μαυροβούνιο4,5
Ιρλανδία4,4
Πολωνία4,2
Βέλγιο3,9
Ολλανδία2,9
Τσεχία2,8
Δανία2,8
Γερμανία2,6
Εσθονία2,5
Σλοβενία2,3
Σουηδία2,3
Λουξεμβούργο2,1
Αυστρία1,8
Φινλανδία1,8
Ισλανδία1,2
Νορβηγία1,0
Ελβετία0,6


Αδυναμία να έχουν επαρκή λήψη τροφής κάθε δεύτερη μέρα


Χώρα / ΚατηγορίαΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΡΚΗ
ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ
Βόρεια Μακεδονία37,6
Τουρκία33,9
Βουλγαρία27,6
Σερβία18,8
Ρουμανία14,2
Ουγγαρία13,0
Σλοβακία12,3
Ελλάδα11,7
Λιθουανία11,7
Μαυροβούνιο11,2
Ιταλία11,1
Λετονία9,8
Κροατία7,9
Γαλλία7,5
Μάλτα5,9
Γερμανία5,6
Εσθονία5,3
Τσεχία4,9
Ηνωμένο Βασίλειο4,8
Πολωνία4,1
Αυστρία3,9
Σλοβενία3,9
Ισπανία3,6
Ισλανδία3,6
Βέλγιο3,5
Ελβετία3,1
Νορβηγία3,0
Φινλανδία2,5
Ολλανδία2,4
Πορτογαλία2,3
Δανία2,2
Λουξεμβούργο2,2
Ιρλανδία1,6
Σουηδία1,5
Κύπρος0,8


Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά το Google Sheet με τα στοιχεία και τους πίνακες


πηγές στοιχείων: Eurostat