Το 2019 στην Ελλάδα οι τηλεπικοινωνίες ήταν κατά 66% ακριβότερες σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Δείτε τα δεδομένα για όλες τις χώρες της Ευρώπης (ΕΕ27=100)

Greece165,9
Spain149,1
Belgium146,7
Ireland138,9
Switzerland126,3
Netherlands125,8
Norway124,2
Luxembourg118,9
Sweden116,7
United Kingdom116,1
Slovenia115,9
Portugal115,4
Italy107,6
Albania107,2
Malta104,5
Denmark102,8
Czechia102,4
EU27100,0
Iceland99,5
France97,5
Croatia92,1
Cyprus89,9
Finland89,4
Slovakia89,0
Austria84,8
Bosnia and Herzegovina84,7
Hungary84,1
Montenegro83,2
Latvia74,7
Bulgaria70,0
Turkey66,4
Serbia66,1
Estonia65,5
North Macedonia62,2
Lithuania61,9
Romania52,1
Poland46,0
πηγή: Eurostatπηγές: Eurostat (1) και Eurostat (2)