Από 3,700 ευρώ τον χρόνο στην Βουλγαρία μέχρι 25,700 ευρώ στο Λουξεμβούργο

Ετήσιες απολαβές εργαζομένων οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό το 2020 στις χώρες της ΕΕ

Η Ελλάδα, μετά και την κατάργηση της αύξησης του κατώτατου μισθού για το 2020, παραμένει στα 9,096 ευρώ (758 X 12 μήνες).


* Για την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία έχει γίνει αναπροσαρμογή του ποσού του κατώτατου μισθού από 14 μήνες σε βάση 12μηνου.Δείτε τον πίνακα με τα στοιχεία για το 2020

Λουξεμβούργο€25,704
Ηνωμένο Βασίλειο€21,120
Ιρλανδία€20,484
Ολλανδία€19,848
Βέλγιο€19,512
Γερμανία€19,008
Γαλλία€18,468
Ισπανία€13,296
Σλοβενία€11,292
Μάλτα€9,324
Ελλάδα€9,096
Πορτογαλία€8,892
Πολωνία€7,332
Λιθουανία€7,284
Εσθονία€7,008
Σλοβακία€6,960
Τσεχία€6,900
Κροατία€6,552
Ουγγαρία€5,844
Ρουμανία€5,592
Λετονία€5,160
Βουλγαρία€3,744
* Σημείωση: Για την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία έχει προσαρμοστεί το ποσό του κατώτατου μισθού των 14 μηνών σε βάση 12μήνου

πηγή: Eurofound