Μετά από παραγγελιά, εδώ και ο Μπάμπης Παναγιωταρέας.