Το 35% της συνολικής δαπάνης υγείας το 2017 στην Ελλάδα αντιστοιχούσε σε ιδιωτικές πληρωμές υγείας ή αλλιώς out-of-pocket expenditure.

Ο χάρτης με τις ιδιωτικές πληρωμές

Τι είναι οι ιδιωτικές δαπάνες (ή πληρωμές) υγείας;

Οι ιδιωτικές δαπάνες (πληρωμές) υγείας αφορούν σε κάθε άμεση πληρωμή για αγαθά και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης από το πρωτογενές εισόδημα των νοικοκυριών, όπου η πληρωμή πραγματοποιείται από τον χρήστη κατά τον χρόνο αγοράς των αγαθών ή της χρήσης των υπηρεσιών.


Τις τρεις πρώτες θέσεις με διαφορά κατέχουν η Βουλγαρία (46,6%), η Κύπρος (44,6%) και η Λετονία (44,6%) ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 34,8% κάτω από την Μάλτα όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 37,5%.

Στον αντίποδα το χαμηλότερο ποσοστό ιδιωτικών πληρωμών ως προς τις συνολικές δαπάνες υγείας εμφανίζεται στην Γαλλία (9,8%), το Λουξεμβούργο (10,7%) και την Ολλανδία (11,1%).

Τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία από την Eurostat για την κάθε χώρα έχουν ως εξής στον πίνακα που ακολουθεί:

Bulgaria46,55
Cyprus44,64
Latvia44,56
Malta37,47
Greece34,75
Lithuania32,28
Switzerland28,95
Bosnia and Herzegovina28,84
Portugal27,53
Hungary26,87
Liechtenstein24,28
Estonia23,60
Spain23,57
Italy23,49
Poland22,94
Romania20,49
Finland20,23
Austria19,20
Slovakia18,71
Belgium17,63
Iceland16,87
United Kingdom15,96
Croatia15,36
Sweden15,03
Czechia14,81
Norway14,18
Denmark13,74
Germany12,50
Ireland12,28
Slovenia12,00
Netherlands11,09
Luxembourg10,67
France9,76

ΠΗΓΗ: Eurostat (tepsr_sp310)
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net