Το 2018, το 1,0% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διατέθηκε σε πολιτιστικές υπηρεσίες (μη συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών και εκδοτικών υπηρεσιών).

Αυτό το ποσοστό παραμένει σχετικά σταθερό με την πάροδο του χρόνου, αντιπροσωπεύοντας το 1,0% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης κάθε χρόνο από το 2013 έως το 2018.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Το 2018, η Λετονία κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό στις δαπάνες γενικής κυβέρνησης για πολιτιστικές υπηρεσίες (2,8%), ακολουθούμενη από την Ουγγαρία (2,7%) και την Εσθονία (2,4%).

Το χαμηλότερο μερίδιο καταγράφηκε στην Ελλάδα (0,3%), με δεύτερη από το τέλος την Κύπρο (0,5%) ενώ ακολουθούν η Ιταλία και η Πορτογαλία (και οι δύο 0,6%) με ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά.


Τα στοιχεία αφορούν στην χρονιά 2018 και προέρχονται από την Eurostat


πηγή: Eurostat


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi