Η έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Agency for Fundamental Rights) για το 2020 κατατάσσει την Ελλάδα στην τρίτη χειρότερη θέση στον δείκτη διακρίσεων με βάση το φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.Στην πρώτη χειρότερη θέση βρίσκεται η Λιθουανία, όπου ο δείκτης διακρίσεων αγγίζει το 55% και στην δεύτερη θέση είναι η Βουλγαρία (52%). Σε απόσταση αναπνοής στην τρίτη χειρότερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα (51%).

Στην καλύτερη θέση κατατάσσονται η Φινλανδία μαζί με την Δανία, την Τσεχία και την Σουηδία (31%).

Δείκτης διακρίσεων 2020 στην Ευρώπη – πηγή: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγοριοποίηση του δείκτη διακρίσεων για τις χώρες της ΕΕ στις επιμέρους ομάδες της LGBTI κοινότητας. Ο μέσος όρος για όλες τις χώρες της ΕΕ και το σύνολο των ομάδων είναι 42% ενώ για τις λεσβίες ο δείκτης είναι 44% και τους gay άνδρες 38%. Στις bisexual γυναίκες είναι 40% και στους bisexual άνδρες 33%. Τα ποσοστά εκτινάσσονται στην ομάδα των trans (60%) και των intersex ατόμων (62%).


Τέλος αξιοσημείωτη είναι η διαφοροποίηση των ποσοστών όταν εξετάζεται το κατά πόσο έγιναν οι απαραίτητες καταγγελίες και αναφορές των περιστατικών των διακρίσεων στις εκάστοτε χώρες.

Έτσι στον δείκτη αναφοράς των περιστατικών διακρίσεων ο μέσος όρος για τις χώρες της ΕΕ είναι 11% και τα επιμέρους αποτελέσματα για την κάθε χώρα ξεχωριστά φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Στην Ελλάδα το ποσοστό αναφοράς των περιστατικών είναι 11%.


Δείτε το PDF


πηγή: Έκθεση θεμελιωδών δικαιωμάτων 2020 – Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi