Μεταβολή του ΑΕΠ (y-o-y %) από το 2010 έως το 2020 (α’ τρίμηνο) στην Ελλάδα – πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Δεδομένα

2010 – Q10,8%
2010 – Q2-4,4%
2010 – Q3-6,0%
2010 – Q4-8,7%
2011 – Q1-9,5%
2011 – Q2-8,4%
2011 – Q3-7,5%
2011 – Q4-8,8%
2012 – Q1-7,9%
2012 – Q2-8,7%
2012 – Q3-7,9%
2012 – Q4-6,2%
2013 – Q1-6,3%
2013 – Q2-5,3%
2013 – Q3-5,1%
2013 – Q4-6,0%
2014 – Q1-3,5%
2014 – Q2-2,6%
2014 – Q30,6%
2014 – Q41,0%
2015 – Q1-0,2%
2015 – Q20,0%
2015 – Q3-2,8%
2015 – Q4-0,2%
2016 – Q1-1,0%
2016 – Q2-0,3%
2016 – Q30,5%
2016 – Q4-0,6%
2017 – Q11,2%
2017 – Q21,6%
2017 – Q32,4%
2017 – Q42,7%
2018 – Q12,7%
2018 – Q21,9%
2018 – Q32,6%
2018 – Q42,6%
2019 – Q12,0%
2019 – Q23,0%
2019 – Q31,2%
2019 – Q40,1%
2020 – Q1-2,6%

Μεταβολή ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές)

Δεδομένα (σε εκ. ευρώ – τρέχουσες τιμές)

2010 – Q158956
2010 – Q257350
2010 – Q355578
2010 – Q454818
2011 – Q153374
2011 – Q252526
2011 – Q351398
2011 – Q449996
2012 – Q149151
2012 – Q247981
2012 – Q347328
2012 – Q446917
2013 – Q146069
2013 – Q245452
2013 – Q344921
2013 – Q444120
2014 – Q144445
2014 – Q244264
2014 – Q345186
2014 – Q444549
2015 – Q144361
2015 – Q244267
2015 – Q343906
2015 – Q444451
2016 – Q143899
2016 – Q244122
2016 – Q344142
2016 – Q444165
2017 – Q144414
2017 – Q244819
2017 – Q345199
2017 – Q445358
2018 – Q145625
2018 – Q245676
2018 – Q346354
2018 – Q446527
2019 – Q146543
2019 – Q247034
2019 – Q346927
2019 – Q446589
2020 – Q145326

Μεταβολή ΑΕΠ (q-o-q %) – σε τρέχουσες τιμές

2010 – Q1-1,80%
2010 – Q2-2,70%
2010 – Q3-3,10%
2010 – Q4-1,40%
2011 – Q1-2,60%
2011 – Q2-1,60%
2011 – Q3-2,10%
2011 – Q4-2,70%
2012 – Q1-1,70%
2012 – Q2-2,40%
2012 – Q3-1,40%
2012 – Q4-0,90%
2013 – Q1-1,80%
2013 – Q2-1,30%
2013 – Q3-1,20%
2013 – Q4-1,80%
2014 – Q10,70%
2014 – Q2-0,40%
2014 – Q32,10%
2014 – Q4-1,40%
2015 – Q1-0,40%
2015 – Q2-0,20%
2015 – Q3-0,80%
2015 – Q41,20%
2016 – Q1-1,20%
2016 – Q20,50%
2016 – Q30,00%
2016 – Q40,10%
2017 – Q10,60%
2017 – Q20,90%
2017 – Q30,80%
2017 – Q40,40%
2018 – Q10,60%
2018 – Q20,10%
2018 – Q31,50%
2018 – Q40,40%
2019 – Q10,00%
2019 – Q21,10%
2019 – Q3-0,20%
2019 – Q4-0,70%
2020 – Q1-2,70%

Δείτε την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ σε PDF


πηγή: ΕΛΣΤΑΤ


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi