Σε όλες τις χώρες εξέτασης του ΟΟΣΑ το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών 25-34 ετών με μοναδικό τίτλο σπουδών το απολυτήριο γυμνασίου ήταν υψηλότερο από αυτών των γυναικών.


Στον χάρτη που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τη διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά αυτά.

Μεγάλη απόκλιση, από 9 έως 70, παρουσιάζεται στις διάφορες χώρες εξέτασης του ΟΟΣΑ. Έτσι στην Ισλανδία παρατηρείται η χαμηλότερη διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης (9 μονάδες) ενώ στην Σαουδική Αραβία η αντίστοιχη διαφορά είναι 70 μονάδες. Η Τουρκία εμφανίζει τη δεύτερη μεγαλύτερη διαφορά με 57 μονάδες ενώ στην τρίτη θέση είναι το Μεξικό με 50 μονάδες διαφορά.

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη και την 7η στις 45 υπό εξέταση χώρες του ΟΟΣΑ στη διαφορά ανάμεσα στο ποσοστό απασχόλησης ανδρών & γυναικών (25-34 ετών) με μοναδικό τίτλο σπουδών το απολυτήριο γυμνασίου.


Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις διαφορές στο ποσοστό απασχόλησης ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες για κάθε χώρα εξέτασης του ΟΟΣΑ.

Saudi Arabia70
Turkey57
Mexico50
Costa Rica44
Indonesia44
Argentina41
Greece39
Colombia38
Chile36
Brazil33
Czech Republic33
Slovenia32
Israel30
Italy30
Hungary30
Poland30
New Zealand29
Estonia29
United States28
United Kingdom27
France27
Netherlands25
OECD Average25
Denmark25
Ireland25
EU22 average24
Finland24
Canada23
Belgium23
Germany22
Australia21
Latvia20
Lithuania19
Russian Federation19
Spain18
South Africa18
Sweden18
Austria18
Slovak Republic17
Norway16
Switzerland14
Korea12
Portugal12
Luxembourg12
Iceland9

Στο γράφημα που ακολουθεί εμφανίζονται τα ποσοστά για τους άνδρες και τις γυναίκες για όλες τις υπό εξέταση χώρες.

πηγή: ΟΟΣΑ (Education at a glance 2018)
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net