Η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι πως το 2020 θα κατρακυλήσει κάτω από τα 170 δισ. ευρώ (συγκεκριμένα 168.9)

Το ΑΕΠ ήταν σε αυτό το επίπεδο ξανά το 2002, πριν 18 χρόνια όταν είχε φτάσει στα 163.5 δισ. ευρώ!Πίνακας με το ύψος του ΑΕΠ από το 1995 έως το 2020 (Πρόβλεψη Ε.Ε.) – σε δισ. ευρώ

ΈτοςΑΕΠ (σε δισ. ευρώ)
199593.1
1996103.0
1997114.7
1998125.3
1999133.8
2000141.2
2001152.2
2002163.5
2003178.9
2004193.7
2005199.2
2006217.9
2007232.7
2008242.0
2009237.5
2010226.0
2011207.0
2012191.2
2013180.7
2014178.7
2015177.3
2016176.5
2017180.2
2018184.7
2019187.5
2020168.9


ΑΕΠ – Δημόσιο χρέος (σε δισ. ευρώ)

Η διαφορά ΑΕΠ – δημόσιου χρέους από το 1995 έως το 2020 – σε δισ. ευρώ

πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi