Ασημένιο μετάλλιο η Ελλάδα με πρόβλεψη για μείωση των επενδύσεων κατά 30% το 2020

Στην πρώτη θέση η Ιρλανδία στην οποία προβλέπεται μείωση κατά 41.6%

Στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 περιλαμβάνεται και ο τομέας των επενδύσεων και το ποσοστό μεταβολής που αναμένεται για αυτή την χρονιά.

πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή