Ο τηλε-υπουργός δήλωσε: “Στην κρίση όλοι θα χάσουμε από λίγο”

Αυτό που δεν ανέφερε ήταν: “Εσείς λίγο περισσότερο, εμείς λίγο λιγότερο”