Τέταρτη από το τέλος η Ελλάδα πίσω από Λετονία, Εστονία και Πορτογαλία.

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ όπως δημοσιεύονται στην έκθεση “Υγεία για όλους;” αναφέρουν ανάμεσα σε άλλα και το ποσοστό του πληθυσμού με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες λόγω κόστους.

Μάλιστα αυτό το ποσοστό παρουσιάζεται ως μέσος όρος για όλες τις οικονομικές βαθμίδες του πληθυσμού αλλά και ξεχωριστά για τους πιο πλούσιους και τους πιο φτωχούς κάθε χώρας.


Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό του πληθυσμού για τους πιο φτωχούς ανθρώπους της κάθε χώρας.

Ο χάρτης με το ποσοστό των φτωχών ανθρώπων με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες λόγω κόστους (ΟΟΣΑ, 2019)

Στην Ελλάδα για τους πιο πλούσιους το ποσοστό των ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών λόγω κόστους αγγίζει το 13% ενώ για τους πιο φτωχούς το αντίστοιχο ποσοστό είναι 38%. Αυτό σημαίνει πως σχεδόν 4 στους 10 φτωχούς ανθρώπους δεν μπορούν να καλύψουν λόγω κόστους τις ιατρικές τους ανάγκες. Ο μέσος όρος για όλες τις οικονομικές βαθμίδες είναι κοντά στο 26%. Δηλαδή 1 στους 4 ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας έχει ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες.

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις αλλά και από τα μεγαλύτερα ποσοστό όσον αφορά στους φτωχούς εμφανίζονται στην Λετονία, την Πορτογαλία και την Εσθονία, ενώ αρκετά μεγάλη απόκλιση στο ποσοστό μεταξύ φτωχών και πλουσίων εντοπίζεται και στην Ισπανία και στην Ελλάδα.

Τα χαμηλότερα ποσοστά έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία αλλά και η Κύπρος ενώ αρκετά ψηλά σε σχέση με τις γειτονικές της χώρες εμφανίζεται η Λιθουανία.


Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία για την κάθε χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται το Βέλγιο, η Γαλλία και η Σουηδία από την ΕΕ λόγω μη συγκρίσιμων στοιχείων.

Στο ποσοστό των νοικοκυριών τα οποία αντιμετωπίζουν μεν αλλά με μεγάλη δυσκολία τις ιατρικές τους ανάγκες η Ελλάδα εμφανίζεται πρώτη στην λίστα.

Μάλιστα το ποσοστό των νοικοκυριών, κάτω από το όριο της φτώχειας, τα οποία αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες ώστε να ανταποκριθούν στις ιατρικές ανάγκες τους άγγιξε το 82%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα νοικοκυριά τα οποία είναι πάνω από το όριο της φτώχειας ήταν 62% και αυτό το μεγαλύτερο της Ευρώπης.

Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται η Κύπρος με το ποσοστό των φτωχών νοικοκυριών – κάτω από το όριο της φτώχειας – τα οποία αντιμετώπισαν μεν αλλά με μεγάλες δυσκολίες τις ιατρικές τους ανάγκες να είναι 63%. Στην τρίτη θέση στο αντίστοιχο ποσοστό η Ουγγαρία.

Πηγή: ΟΟΣΑ – Υγεία για όλους;
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net