Χάρτης στον οποίο εμφανίζονται με μωβ χρώμα οι χώρες που έχουν κάνει αναλογικά με τον πληθυσμό τους περισσότερες διαγνωστικές εξετάσεις σε σχέση με την Ελλάδα – πηγή: Worldometers (18 Μαΐου 2020)

Στην Ελλάδα, μέχρι τις 18 Μαΐου 2020 είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 130 χιλιάδες διαγνωστικές εξετάσεις (131.684) που αντιστοιχούν σε περίπου 12,600 διαγνωστικές εξετάσεις ανά 1 εκ. πληθυσμού.

Στον υπόλοιπο κόσμο η Ελλάδα βρίσκεται στην 81η θέση που σημαίνει πως ογδόντα χώρες (όσες εμφανίζονται με μωβ στον χάρτη) έχουν πραγματοποιήσει – αναλογικά – περισσότερα τεστ.


ΧώραΔιαγνωστικές εξετάσεις ανά
ένα (1) εκατομμύριο πληθυσμού
Faeroe Islands182,859
Iceland167,713
UAE162,103
Gibraltar153,953
Bahrain146,549
Malta120,515
Falkland Islands115,950
San Marino106,417
Luxembourg99,660
Cayman Islands89,899
Bermuda89,063
Lithuania87,149
Denmark82,057
Mauritius72,955
Cyprus72,575
Spain64,977
Portugal64,938
Belgium61,277
Israel59,319
Kuwait59,279
Qatar57,801
Estonia52,915
Ireland52,484
Russia50,383
Italy50,294
Isle of Man49,035
Andorra48,543
New Zealand48,539
Latvia48,170
Australia42,643
Singapore42,132
Austria41,380
Norway40,616
Switzerland40,487
Brunei40,359
Belarus39,692
UK39,542
Germany37,584
USA37,316
Canada35,100
Slovenia34,138
Czechia33,994
Channel Islands30,759
Greenland30,321
Kazakhstan29,497
Finland27,492
Slovakia26,647
Azerbaijan23,718
Liechtenstein23,613
Hong Kong22,469
Maldives21,831
Serbia21,814
Grenada21,509
France21,218
Sweden20,799
Venezuela20,428
Peru20,085
Chile19,952
Turkey19,591
Réunion19,227
Djibouti19,197
New Caledonia19,125
Mayotte19,119
Aruba18,939
Bhutan18,457
Netherlands17,652
Saudi Arabia17,324
Poland17,258
Romania16,729
Bosnia and Herzegovina16,444
Montenegro16,188
S. Korea14,934
Armenia14,528
Hungary14,353
Malaysia14,304
Jordan14,165
Barbados13,935
Uzbekistan13,768
Caribbean Netherlands13,629
Croatia13,583
Greece12,627
Οι πρώτες ογδόντα χώρες στον αριθμό των διαγνωστικών εξετάσεων ανά 1 εκ. πληθυσμού και η Ελλάδα (81η θέση)