Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο χρέος (ως ποσοστό του ΑΕΠ) στην Ευρώπη: 180% ή 330 δισ. ευρώ

Η ΝΔ έχει το υψηλότερο χρέος ανάμεσα στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα: 309 εκ. ευρώ

Ο Μητσοτάκης έχει το υψηλότερο χρέος ανάμεσα στους πολιτικούς: 1,4 εκ. ευρώ (χωρίς να συνυπολογίζονται τα 900 χιλιάδες ευρώ δάνειο για το σπίτι στο Παρίσι και χωρίς να συνυπολογίζονται τα δάνεια του Κήρυκα Χανίων (~ 700 χιλιάδες ευρώ)