Κέντρα εστίασης: 1 άτομο ανά 2τμ

Σχολεία: 15 μαθητές ανά αίθουσα

Εκκλησίες: 200 “πιστοί” ανά κουτάλι