Τα ποσά τα οποία αναφέρονται στο δημοσίευμα περιλαμβάνουν τα επίσημα καταγεγραμμένα ποσά που έχει λάβει η ΝΔ με την μορφή δανείων (την περίοδο 2010-2019) και με την μορφή κρατικής επιχορήγησης (τακτικής ή έκτακτης).


Χρηματοδότηση της ΝΔ (ετήσια τακτική & έκτακτη κρατική επιχορήγηση) 2000-2019 και δανεισμός (ετησίως) 2010-2019 – πηγές: Ισολογισμοί ΝΔ – υπόμνημα Γιαννίτση

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα ετήσια ποσά του δανεισμού (την περίοδο 2010-2019) και τα ετήσια ποσά της κρατικής επιχορήγησης. Σημειώνεται πως στους ισολογισμούς της ΝΔ καταγράφονται και έσοδα από άλλες πηγές (όπως π.χ. εισφορές μελών). Στο παρόν άρθρο εξετάζονται μόνοι οι παράμετροι (δανεισμός και κρατική επιχορήγηση)

ΈτοςΔανεισμός
(ετησίως 2010-2019)
Κρατική επιχορήγηση
(ετησίως 2000-2019)
200016,1 €
200117,9 €
200217,0 €
200317,4 €
200422,1 €
200520,5 €
200621,8 €
200726,0 €
200824,0 €
200931,9 €
201025,0 €15,1 €
20114,8 €17,0 €
201213,9 €8,8 €
201314,6 €10,7 €
201419,1 €5,8 €
201518,3 €5,8 €
201627,0 €3,6 €
201725,3 €5,2 €
201828,3 €5,3 €
201929,8 €9,3 €

Σύνολο κρατικής επιχορήγησης 2000-2019 και σύνολο δανεισμού και επιχορήγησης 2010-2019

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την εξέλιξη των ποσών στις δύο κατηγορίες και του συνόλου αυτών από το 200 έως το 2019.

ΈτοςΕξέλιξη του
δανεισμού 2010-2019
Εξέλιξη της κρατικής
επιχορήγησης
2000-2019
Σύνολο (δανεισμός +
κρατική επιχορήγηση)
200016,1 €
200134,0 €
200251,0 €
200368,4 €
200490,5 €
2005111,0 €
2006132,8 €
2007158,8 €
2008182,8 €
2009214,7 €
2010127,6 €229,8 €357,4 €
2011132,4 €246,8 €379,2 €
2012146,3 €255,6 €401,9 €
2013160,9 €266,3 €427,2 €
2014180,0 €272,1 €452,1 €
2015198,3 €277,9 €476,2 €
2016225,3 €281,5 €506,8 €
2017250,6 €286,7 €537,3 €
2018278,9 €292,0 €570,9 €
2019308,7 €301,3 €610,0 €

Όσον αφορά στο ύψος των δανείων και τις αντίστοιχες πηγές για τον δανεισμό της ΝΔ μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ.


Πηγές για τα ποσά της κρατικής επιχορήγησης: (ΝΔ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)