Οι προβλέψεις για την ύφεση στην Ελλάδα λόγω της πανδημίας

Το ΔΝΤ προβλέπει πως το έλλειμμα το 2020 θα είναι της τάξης του -9% στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τις προβλέψεις της μετά την πανδημία και προβλέπει πως το ΑΕΠ στην Ελλάδα θα μειωθεί κατά 10%.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής προβλέπει πως το ΑΕΠ θα μειωθεί από -4% έως -11% αναλόγως των μέτρων που θα παρθούν και της ταχύτητας επαναφοράς της οικονομίας.

Ενώ η ελληνική κυβέρνηση είναι σε φάση: “Η οικονομία θα κάνει βζιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιν και θα εκτιναχθεί”