Στη δεύτερη θέση στις χώρες της ΕΕ η Ελλάδα με 497 αστυνομικούς ανά 100.000 κατοίκους.

Στον χάρτη φαίνεται η αναλογία αστυνομικών ανά 100.000 κατοίκους σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2017.

Στην πρώτη θέση εμφανίζεται η Κύπρος με 585 αστυνομικούς ανά 100.000 κατοίκους, ενώ στην δεύτερη θέση στην ΕΕ είναι η Ελλάδα με 497 και στην τρίτη η Κροατία με 493.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι αναλογίες για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης (και για χώρες εκτός της ΕΕ) με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat από το 2017 ή τη νεότερη διαθέσιμη χρονιά.

Montenegro657,63
Cyprus585,05
Greece496,68
Croatia493,38
Malta492,94
North Macedonia470,70
Latvia460,90
Italy452,73
Portugal449,25
Hungary406,36
Slovakia405,13
Bulgaria398,47
Czechia380,70
Albania370,26
Northern Ireland360,33
Spain360,20
Netherlands356,64
Slovenia347,07
Luxembourg337,25
Belgium335,21
Austria332,75
France321,43
Scotland318,58
Germany298,84
Estonia296,05
Lithuania289,02
Ireland277,91
Poland260,11
Romania242,53
Switzerland219,86
England and Wales211,78
Sweden197,51
Iceland191,52
Denmark188,27
Finland136,55

πηγή: Eurostat (database: crim_just_job)
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net