1η θέση στην λίστα με τα δάνεια των πολιτικών

1η θέση στην λίστα με τα δάνεια των κομμάτων