Κατά 60 εκ. ευρώ αυξήθηκαν μέσα σε δύο χρόνια (2017-2019)


Τα έτη 2017 – 2019 τα δάνεια της ΝΔ διαμορφώθηκαν ως εξής:

2017: 250.634.065 ευρώ

2018: 278.951.570 ευρώ

2019: 308.665.292 ευρώ

πηγή: Ιστοσελίδα της ΝΔ (2019)(2018)