Η ανακοίνωση από την πλευρά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου:

Οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία του Covid-19 θα παραταθούν μέχρι τις 21 Μαΐου 2020. Αυτό ισχύει για όσους ζουν σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΕΚΣ) και προσφυγικούς καταυλισμούς σε όλη την Ελλάδα.