Τα στοιχεία της Eurostat για το ποσοστό των νέων 25-29 ετών που μένουν με τους γονείς τους έχουν ως εξής για την κάθε χώρα:

Croatia76,7
North Macedonia72,5
Greece72,2
Slovakia68,8
Serbia67,4
Italy66,5
Spain63,4
Portugal62,0
Bulgaria60,3
Slovenia59,8
Malta59,6
Cyprus58,5
Poland58,0
Hungary57,1
Romania52,6
Luxembourg49,1
Ireland47,2
Turkey46,0
Czechia42,4
Lithuania39,9
EU2839,3
Latvia38,7
Belgium36,0
Germany28,8
Austria27,5
Estonia25,9
Switzerland25,8
United Kingdom21,2
France21,0
Iceland20,1
Netherlands16,6
Sweden9,8
Norway8,4
Finland6,9
Denmark4,3

πηγή: Eurostat