Στην προηγούμενη ανάρτηση για τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου 92 έγινε μια παρουσίαση των απαντήσεων αναλόγως του αυτοπροσδιορισμού των συμμετεχόντων στο πολιτικό φάσμα (αριστερά, κέντρο δεξιά).


Γενικά αποτελέσματα

Πώς όμως αυτοπροσδιορίζονται οι συμμετέχοντες στο φάσμα αυτό και πόσοι απάντησαν πως θεωρούν τον εαυτό τους αριστερό, κεντρώο ή δεξιό;

Αναλυτικότερα αποτελέσματα – κλίμακα 1 (αριστερά) – 10 (δεξιά)

Απαντήσεις με βάση την ηλικιακή κατανομή των συμμετεχόντων

Απαντήσεις με βάση την επαγγελματική ιδιότητα – κατάσταση

Απαντήσεις με βάση την οικονομική κατάσταση (δυσκολία πληρωμής λογαριασμών)

Απαντήσεις με βάση τον αυτοπροσδιορισμό σε κοινωνική τάξη

Απαντήσεις με βάση την γεωγραφική κατανομή (Νησιά Αιγαίου/Κρήτη, Κεντρική Ελλάδα, Αττική και Βόρεια Ελλάδα)

Απαντήσεις με βάση το ενδιαφέρον για την πολιτική (ισχυρό, μέτριο, χαμηλό ή κανένα)

Δείτε το σύνολο των δεδομένων σε μεγαλύτερη ανάλυση


πηγή: Ευρωβαρόμετρο